ประโยชน์ของตาราง

         ตารางเป็นสิ่งที่ช่วยให้การแสดงผลของหน้าเว็บเพจ มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เนื่องจากจะบังคับตำแหน่งของวัตถุไม่ให้เคลื่อนย้ายเมื่อแสดงผลในความละเอียดของระบบวินโดวส์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการออกแบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับโครงสร้างตารางเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย

        การจัดเลเอาต์ด้วยตาราง เป็นวิธีการจัดรูปแบบเนื้อหาภายในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดชิดซ้าย-ชิดขวา นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งเว็บเพจให้น่าสนใจขึ้นได้โดยการใส่สีพื้นให้ตาราง ใส่เส้นขอบรวมถึงการปรับแต่งคุณสมบัติให้ตารางสามารถยืด-หดตามขนาดจอภาพได้ด้วย

        ก่อนที่จะนำรูปภาพ ข้อความ หรือวัตถุต่างๆมาใส่ลงในหน้าเว็บเพจ จะต้องมีการสร้างโครงสร้างของตารางขึ้นมาเสียก่อน โดยกำหนดจากจำนวนคอร์ลัมและแถวที่ต้องการในแต่ละครั้งให้พอดีหรือเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะจัดวาง

ไม่ได้จัดหน้าด้วยตาราง จัดหน้าด้วยตาราง
ชี้ขึ้น ภาพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า หากเราวางภาพและข้อความปกติเราจะได้เว็บเพจที่เรียงต่อกันลงมาด้านล่าง (ภาพซ้าย) แต่เมื่อนำตารางมาใช้ เราจะสามารถจัดวางเนื้อหาของเว็บเพจให้เป็นระเบียบและน่าสนใจยิ่งขึ้น (ภาพขวา)